רדיו ישראלי
רדיו ישראלי
  קול המוסיקה – תחנת רדיו ארצית של קול ישראל, המשדרת בעיקר מוזיקה קלאסית. התחנה נוסדה בשנת 1983, קודם לכך רשת א' שידרה מוסיקה קלאסית.
ב 2007 הייתה כוונה בקול ישראל לאחד את קול המוסיקה עם רשת א' אך כוונה זו לא מומשה בעקבות מחאת מאזיני קול המוסיקה. באותה שנה אף הוחלף שם התחנה לתקופה קצרה ל "כל המוסיקה", אך בעקבות חילופי גברי ה"קול" חזר ל"מוסיקה".

קול המוסיקה מעבירה שידורים חיים של התזמורת הסמפונית של רשות השידור ותזמורות נוספות ומשמיעה בין היתר מוסיקה חדשה ומקומית של מיטב המלחינים מישראל, בנוסף התחנה משלבת תוכניות תוכן אודות מלחינים וחייהם.

שדורי "קול המוסיקה" נפתחים מידי בקר במהדורת חדשות ובשעה של "שעון מוסיקאלי", בה מושמעים פרקי מוסיקה קצרים ומוכרים בצרוף ציון השעה ומצב התנועה. עד לתשע מוגשות מהדורות חדשות מידי שעה ו"שחרית מוסיקאלית", יצירות לא ארוכות וביניהן ציון מצב התנועה. . (מהדורות נוספות במהלך היום-ב 14:00, ב 20:00 ובחצות). מתשע ועד לשתים-עשרה קונצרט-בקר עם מיטב היצירות מן הרפרטואר הקלאסי.

קול המוסיקהלוח שידורים